Mateusz Benedyk

Doktor ekonomii. Członek zarządu i dyrektor generalny Instytutu Edukacji Ekonomicznej im. Ludwiga von Misesa.

Adiunkt na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Stypendysta Ludwig von Mises Institute i Foundation for Economic Freedom. Absolwent kursów Atlas Network.
Interesuje się makroekonomią, a zwłaszcza problematyką cykli koniunkturalnych. Autor podcastu "Ludzkie gadanie” na kanale YouTube Instytutu Misesa

Uzyskaj dostęp do raportu