RAPORT

Proste zmiany – wielkie korzyści

10 pomysłów prostych zmian w polskim prawie

Wypełnij poniższy formularz aby zarejestrować konto i uzyskać dostęp do e-booka.

POMYSŁY

Liczba aptek w Polsce spada, chociaż się starzejemy i będziemy potrzebować coraz więcej leków. Zwiększym dostępność terapii przez umożliwienie aptekom sprzedaży leków na receptę przez internet.

Czy jesteś za sprzedażą leków na receptę przez internet?

Polskie państwo się rozdrabnia i inwestuje w spółki niestrategiczne. Wskażmy jasno, które obszary działalności gospodarczej uznajemy za stretegiczne i ograniczmy działanie przedsiębiorstw państwowych tylko do tych działów gospodarki.

Czy popierasz ograniczenie przejmowania przedsiębiorstw przez spółki skarbu państwa?

Prywatni przewoźnicy chcieliby wozić w Polsce więcej pasażerów, ale PKP Intercity wykorzystuje prawne kruczki, żeby im to uniemożliwić. Zreformujmy procedury tak, by dostęp do torów był prostszy.

Czy jesteś za otwarciem konkurencji w przewozach kolejowych?

Dobrowolne donacje składników krwi – np. osocza – nie zaspokajają potrzeb pacjentów w Polsce. Weźmy przykład z naszych sąsiadów, którzy umożliwili płatne oddawanie osocza i cieszą się większą dostępnością tej ważnej substancji.

Czy jesteś za wprowadzeniem systemu płatnego oddawania osocza?

W Polsce obywatel nie może się dowiedzieć, czy był inwigilowany przez państwo. Wprowadźmy obowiązek informowania o tym, że takie działania miały miejsce.

Czy jesteś za lepszym informowaniu obywateli o tym, że byli inwigilowani?

Granice swobodnej dyskusji są w Polsce ograniczane przez prawo karne. Zlikwidujmy przepisy ograniczające wolność słowa i przestańmy udawać, że groźbą więzienia można zbudować dobrą kulturę dyskusji.

Czy jesteś za poszerzeniem zakresu wolności słowa?

Nadużywanie legitymowania jest źródłem nieufności pomiędzy obywatelami a funkcjonariuszami władzy. Określmy jasno, jakie są prawa i obowiązki funkcjonariuszy i obywateli przy tej procedurze.

Czy popierasz wprowadzenie jasnych zasad legitymowania obywateli przez służby?

Samorządy inwestują w profesjonalne kluby sportowe, choć zadania, do których zostały powołane są inne. Oddajmy kluby kibicom i sponsorom, a samorządom zostawmy troskę komunikację miejską czy zieleń.

Czy jesteś za wycofaniem samorządów z finansowania profesjonalnego sportu?

Drobni producenci alkoholu – np. winiarze – mają problem z dystrybucją swoich produktów przez niejasne przepisy o sprzedaży alkoholu przez internet. Zmieńmy to i pomóżmy w rozwoju rzemieślniczych winnic, browarów czy destylarni.

Czy jesteś za umożliwieniem sprzedaży alkoholu przez internet?

Kilka krajów bałkańskich prowadzi już negocjacje akcesyjne z Unią Europejską, a dostęp ich obywateli do polskiego rynku pracy jest gorszy niż np. Ukraińców czy Białorusinów. Zmieńmy to i pozwólmy na uproszczone procedury zatrudniania obywateli tych krajów, które zaowocują lepszą współpracą gospodarczą w przyszłości.

Czy popierasz zatrudnianie obywateli krajów bałkańskich na oświadczenie?

O AUTORACH

Fundacja Instytut Edukacji Ekonomicznej im. Ludwiga von Misesa

Instytut Edukacji Ekonomicznej
im. Ludwiga von Mises

Ufundowany we Wrocławiu w sierpniu 2003 r. jest niezależnym i nienastawionym na zysk ośrodkiem badawczo-edukacyjnym, odwołującym się do tradycji austriackiej szkoły ekonomii, dorobku klasycznego liberalizmu oraz libertariańskiej myśli politycznej.
mises.pl

Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju - FOR

Fundacja Forum
Obywatelskiego Rozwoju

Została założona w marcu 2007 r. przez prof. Leszka Balcerowicza. Misją FOR jest zwiększanie w społeczeństwie aktywnego poparcia dla szerokiego zakresu indywidualnych wolności (w tym zwłaszcza wolności gospodarczej) oraz – co się z tym wiąże – dla podnoszenia poziomu praworządności w państwie.
for.org.pl

KONTAKT

© 2023 Wszelkie prawa zastrzeżone

logo-im-biale
logo-for-biale

Uzyskaj dostęp do raportu